สินเชื่อที่อยู่อาศัย


สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาสินเชื่อบ้านมือสอง


“สินเชื่อบ้าน All Home” วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของมูลค่าหลักประกัน ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 40 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 : MRR 3.05% ต่อปี
ปีที่ 2 : MRR - 2.10% ต่อปี
ปีที่ 3 : MRR - 1.90% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 0.50% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 6.15% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด)  (ดูรายละเอียด)ธนาคารกรุงเทพ

“สินเชื่อบ้านบัวหลวง” วงเงินอนุมัติสูงสุด 70 - 100% ของมูลค่าหลักประกัน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 30 ปี
อัตราดอกเบี้ย วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท (ทางเลือกที่ 2)
ปีที่ 1-3 : MRR - 1.50% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 0.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
หมายเหตุ : MRR = 5.75% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)ธนาคารกสิกรไทย

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 7.72% ต่อปี
“สินเชื่อบ้านกสิกรไทย” วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90 % ของราคาประเมินหลักประกัน
ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 30 ปี อัตราดอกเบี้ย MRR + 1.75% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 7.72% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 5.97% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด)  (ดูรายละเอียด)


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.97% ต่อปี
“สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อที่อยู่อาศัย” วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 30 ปี
อัตราดอกเบี้ย วงเงิน 1 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท (ทางเลือกที่ 1)
ปีที่ 1 : MRR – 3.15%
ปีที่ 2 : MRR – 2.00%
หลังจากนั้น : MRR – 1.10% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.97% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 6.05% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด)  (ดูรายละเอียด)
ธนาคารออมสิน

“สินเชื่อเคหะ” วงเงินอนุมัติสูงสุด 90-100% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 40 ปี
อัตราดอกเบี้ย กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
ปีที่ 1-3 : MRR  3.49%
หลังจากนั้น : MRR – 1.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
หมายเหตุ : MRR = 6.245% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)


ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.40% ต่อปี
 “สินเชื่อบ้านมือสอง ทีทีบี” วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 35 ปี
อัตราดอกเบี้ย สมัครผลิตภัณฑ์เสริมครบ 3 ประเภท (ทางเลือกที่ 1)
ปีที่ 1-3 : MRR – 0.88%
หลังจากนั้น : MRR – 0.78% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.40% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 6.28% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด)

 (ดูรายละเอียด)ธนาคารทิสโก้

“สินเชื่อบ้าน” วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 30 ปี
อัตราดอกเบี้ย วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
ปีที่ 1-3 : MRR เฉลี่ย 3.30%
หลังจากนั้น : MRR 5.50%
หมายเหตุ : MRR = 6.725 ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา) (ดูรายละเอียด)
ธนาคารเกียรตินาคิน

“สินเชื่อบ้าน KKP  Home Loan” วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 30 ปี กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.75-3.20 % ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR -1.75%
หมายเหตุ : MLR = 6.525% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 2.60%
“โฮมโลน โดนใจ สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ” วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 40 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1-2 : MRR - 5.35% ต่อปี
ปีที่ 3 : MRR - 3.55% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 2.25% ต่อปี
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 2.60%
หมายเหตุ : MRR = 7.35% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.25%
“สินเชื่อบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู” วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 35 ปี
อัตราดอกเบี้ย กรณีทำประกันชีวิต
ปีที่ 1-3 : MRR - 3.10% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 2.00% ต่อปี
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.25%
หมายเหตุ : MRR = 7.35% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
แบงค์ออฟไชน่า

“สินเชื่อบ้านแบงค์ออฟไชน่า” วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 30 ปี
อัตราดอกเบี้ย แบบ 3 สบายระยะยาว (วงเงินกู้ 1 ล้านบาทขึ้นไป)
ปีที่ 1-3 : MLR - 1.70% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR - 2.00% ต่อปี
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.50% (ดูรายละเอียด)