สินเชื่อที่อยู่อาศัย


สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาสินเชื่อบ้านมือสอง


ธนาคารอาคารสงเคราะห์

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.33% ต่อปี
"สินเชื่อบ้านทั่วไป" วงเงินอนุมัติสูงสุด 110% ของมูลค่าหลักประกัน 
อัตราดอกเบี้ย 
ปีที่ 1 - 2 : MRR - 3.76% ต่อปี 
ปีที่ 3 : MRR -2.75% ต่อปี 
ปีที่ 4 : MRR -2.00% ต่อปี 
หลังจากนั้น : MRR - 0.75% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา) 
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.33% ต่อปี 
หมายเหตุ : MRR = 6.75% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)


ธนาคารกรุงเทพ

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.71% ต่อปี
"สินเชื่อบ้านบัวหลวง" วงเงินอนุมัติสูงสุด 80 - 90% ของราคาประเมิน 
อัตราดอกเบี้ย วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท (ทางเลือกที่ 3) 
ปีที่ 1 : MRR - 3.25% ต่อปี 
ปีที่ 2 : MRR - 3.00% ต่อปี 
หลังจากนั้น : MRR - 1.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา) 
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.71% ต่อปี 
หมายเหตุ : MRR = 7.125% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)


ธนาคารกสิกรไทย

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.42% ต่อปี
"สินเชื่อบ้านกสิกรไทย" วงเงินอนุมัติสูงสุด 80% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 30 ปี 
อัตราดอกเบี้ย 
เดือนที่ 1 - 3 : 0% ต่อปี 
เดือนที่ 4 - 12 : 3.50% ต่อปี 
ปีที่ 2 - 3 : MRR - 1.80% ต่อปี 
หลังจากนั้น : MRR - 1.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา) 
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.42% ต่อปี 
หมายเหตุ : MRR = 7.12% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.97% ต่อปี
"สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย" วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาประเมิน 
อัตราดอกเบี้ย วงเงิน 1 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท (ทางเลือกที่ 1) 
ปีที่ 1 : MRR - 3.60% ต่อปี 
ปีที่ 2 : MRR - 2.25% ต่อปี 
หลังจากนั้น : MLR - 1.10% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา) 
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.97% ต่อปี 
หมายเหตุ : MRR = 7.20% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)ธนาคารออมสิน

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.08% ต่อปี (แบบที่ 1)
"สินเชื่อเคหะ" วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 30 ปี 
อัตราดอกเบี้ย (แบบที่ 1 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี) 
ปีที่ 1 : 1.000% ต่อปี 
ปีที่ 2 : MRR - 2.000% ต่อปี 
หลังจากนั้น : MRR - 0.75% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา) 
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.08% ต่อปี 
หมายเหตุ : MRR = 7.000% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)

ธนาคารทหารไทย

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.75% ต่อปี
"สินเชื่อบ้านทีเอ็มบี" วงเงินอนุมัติสูงสุด 95% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 35 ปี 
อัตราดอกเบี้ย 
ปีที่ 1 - 3 : 4.75% ต่อปี 
หลังจากนั้น : MRR - 2.275% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา) 
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.75% ต่อปี 
หมายเหตุ : MLR = 7.275% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)ธนาคารทิสโก้

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.58% ต่อปี
"สินเชื่อบ้าน" วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 30 ปี 
อัตราดอกเบี้ย 
ปีที่ 1 : 4.00% ต่อปี 
หลังจากนั้น : MRR - 3.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา) 
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.58% ต่อปี 
หมายเหตุ : MRR = 7.875% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)ธนาคารเกียรตินาคิน

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.450% ต่อปี
"สินเชื่อบ้าน KK Home Loan" วงเงินอนุมัติสูงสุด 105% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 30 ปี 
อัตราดอกเบี้ย (แบบที่ 2) 
ปีที่ 1 : 3.25% ต่อปี 
ปีที่ 2 : 4.45% ต่อปี 
ปีที่ 3 : 5.65% ต่อปี 
หลังจากนั้น : MLR - 1.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา) 
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.450% ต่อปี 
หมายเหตุ : MRR = 7.15% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.25% ต่อปี
"สินเชื่อบ้านโฮมโลน" วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาซื้อขาย ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 40 ปี 
อัตราดอกเบี้ย (แบบที่ 2 คงที่ 3 ปี) 
ปีที่ 1 - 3 : 4.25% ต่อปี 
หลังจากนั้น : MRR - 2.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา) 
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.25% ต่อปี 
หมายเหตุ : MRR = 7.750% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)


ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.33% ต่อปี
"สินเชื่อ Home Loan 4U" วงเงินอนุมัติสูงสุด 95% ของราคาประเมิน 
อัตราดอกเบี้ย 
เดือนที่ 1 - 6 : 0% ต่อปี 
เดือนที่ 7 - 12 : MRR - 3.15% ต่อปี 
ปีที่ 2 - 3 : MRR - 3.15% ต่อปี 
หลังจากนั้น : MRR - 2.000% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา) 
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.33% ต่อปี 
หมายเหตุ : MRR = 7.750% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)แบงค์ออฟไชน่า

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.27% ต่อปี (แบบที่ 1) (สบายคงที่ 2 ปี)
"สินเชื่อบ้านแบงค์ออฟไชน่า" วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 30 ปี 
อัตราดอกเบี้ย (แบบที่ 1) (สบายคงที่ 2 ปี) 
ปีที่ 1 - 2 : 2.80% ต่อปี 
ปีที่ 3 : MLR - 2.30% ต่อปี 
หลังจากนั้น : MLR - 1.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา) 
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.27% ต่อปี 
หมายเหตุ : MLR = 6.500% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)